Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Kustannusosakeyhtiö Aula & Co
00180 Helsinki
info@aulakustannus.fi

Alla olevalla selosteella kuvailemme tapaa jolla käsittelemme asiakastietojamme.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja yrityksen välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen verkkokaupan tavaroita tai lehteä ei voi tilata antamatta henkilötietoja.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

yrityksemme ja sen työntekijät
maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
Säilytämme henkilötietojasi:

verkkokaupassa viiden vuoden ajan
sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
Sinulla on seuraavat oikeudet:

oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
oikeus tietojen oikaisemiseen
oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
oikeus vastustaa käsittelyä
oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Evästeistä
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.

Ilman evästeitä ylläpitämämme sivu ja tarjoamamme palvelu ei kuitenkaan välttämättä toimi asianmukaisesti.